FÖR PRISER KONTAKTA MIG

PRISSÄTTNINGSMODELLER

 
V.I.P Security Service InVest AB kommer att debitera tjänsterna enligt två olika modeller & prisbilagorna (A, B, och C ):

  • Löpande räkning, dvs. arvode per debiterad timme med dagbok eller- och veckoredovisning.
  • Fast pris för de uppdrag som går att definiera och beskriva på ett entydigt sätt innan igångsättning eller vid särskild överenskommelse. 
  • Debiteringsformen "löpande räkning med tak" kommer följaktligen att undvikas. 
  • Särskilt uppdragsavtal föreskrivs & förordas för att beskriva och styrka särskild överenskommelse och dess uppdrag mellan parter.