SERVICEAVTAL


Med ett serviceavtal med förebyggande underhåll & regelbundna inspektioner 
kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till överraskande driftstopp i säkerhetsanläggningen, men även kostnader för vad det innebär.  
En ökad insats av förebyggande underhåll medför därför minskade kostnader för akuta reparationer och produktionsbortfall för kunden.  

KONTAKTA MIG FÖR DETALJER ELLER VIDARE INFORMATION