TJÄNSTER

SKAPA VÄRDE OCH FÖRSTÅ KUNDENS OLIKA BEHOV

OCH DÄR PERSONLIGT ENGAGEMANG, KVALITÉ OCKSÅ ÄR DET PRIMÄRA MÅLET

"IF YOU THINK SECURITY IS A COST, TRY AN ACCIDENT"

Genom mina ledord och värderingar kring kvalitet, personligt engagemang kombinerat med mångårig erfarenhet med olika typer av utmaningar, kravställningar, kundanpassade lösningar & miljömedvetenhet skapa en långsiktig framtidssäkrad lösning eller produkt efter dina eller verksamhetens krav. 

KVALITÉ & KUNDFOKUSERADE SÄKERHETSLÖSNINGAR

SERVICELEDNING

Erfarenhet av både projektsamordning- och ledning men framförallt teknisk expertis inom en bred produktflora för att på ett tryggt & genuint sätt leda, planera, koordinera, handleda vid felsökning, ta fram rapporter, instruktioner, förebygga eventuella friktioner samt supportera samtliga aktiviteter & processer i och utanför serviceorganisationen och vara kontaktperson för slutkund.

SERVICE & EFTERMARKNAD

Förutom att säkerställa funktion & reparation av tidigare levererade produkter och säkerhetslösningar så kan man med tjänster och exklusiva serviceavtal genera en omsättning som är återkommande vilket ur ett flertal aspekter är mer värt än om du måste sälja in en ny produkt varje gång (engångsintäkt).

Intäkter som är återkommande brukar man kalla för repetitiva intäkter. Dessa intäkter antas ha en löptid på flera år och brukar bara ha en initial kostnad för kundanskaffningen.  

DRIFTSÄTTNING

Behöver ni hjälp med driftsättning i någon kommande, pågående entreprenad eller serviceuppdrag kring larm, passer, CCTV (kamera) eller liknande kontakta mig för vidare information eller diskussion. 

TEKNISK SUPPORT & METODISK FELSÖKNING

Att driftsätta & programmera en helt ny larm- passer, cctv anläggning eller liknande, kontra att felsöka i en befintligt installerad anläggning i en fullt fungerande kundmiljö/setup eller för den delen förstå kundens upplevda fel & tolkningar av säkerhetsutrustningen är vanligtvis någonting helt annat. Med mångårig repetition, resultat och konsekvens av alla dom olika situationer eller scenarier det inneburit erbjuder jag en ackumulerad kompetens & förståelse för ändamålet.

FJÄRRSUPPORT

Vad är fjärrsupport? 

Med fjärrsupportsavtal & marknadens olika produkter med fjärråtkomst erbjuder jag personlig support av er teknikanläggning. 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

För kundspecifika 

Funderar ni på att investera i ett nytt behovsanpassat passersystem, inbrottslarm, kameraanläggning eller integrerat system m.m med fokus på kvalitet, miljö och innovation för din verksamhet eller fastighet. Kontakta mig för mer information.

SÄLJSTÖD

Genom att varit en stödfunktion inom flertalet olika discipliner känner jag till vikten av vad rätt kunskap & ödmjukt lagarbete medför för styrkor & dess fördelar. 

DESIGN AV KUNDSPECIFIKA SÄKERHETSLÖSNINGAR

Där den designade lösningen bygger på saker som lyhördhet, mångårig förkovring samt alla fortlöpande kunduppdrag men även förståelse för just din eller kunds specifika behov och förväntningar.

OFFERTPROJEKTERING

Utforma förfrågningsunderlag, kravspecifikationer, behovsbeskrivningar, offerttexter, offertmallar, friskrivningar, serviceavtal mm. 

KALKYLERING

Inom produktområde; inbrottslarm, CCTV, nätverk inom teknikområde, brandlarm, passersystem, integrerade system, besökssystem, funktionsavtal, tjänster mm och där fokus är kostnadsrelevans samt få med högt teknikinnehåll och alla dom eventualiteter inom utformningen.

SKAPA VÄRDE FÖR ER

Att genom ett kundperspektiv få tillfredsställt ditt eller er kunds egentliga behov och skapa en genuint kvalitativ kundrelation med hög lägstanivå.

CERTIFIERAD BEHÖRIG INGENJÖR INBROTTSLARM