MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET INOM LARM OCH TEKNISK SÄKERHET SÅ SOM SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER SAMT LEVERANS AV SERVICE & TJÄNSTER TILL BRANSCHENS SLUTKUNDER


OM MIG

Genom ett flertal år med olika befattningar och den angenäma förmånen med att få arbeta med marknadens främsta produkter, tjänster men framförallt säkerhetsföretagen inom branschen och dess värdegrunder, erbjuder jag förutom min erfarenhet ett välutbyggt och personligt nätverk, både med tänkbara kunder och samarbetspartners.

Där expertisområdena är personlig: konsultation, lösningsorienterad rådgivning, projekt- eller serviceledning, säljstöd, service & underhåll av teknisk säkerhet, försäljning & installation av mekaniska och elektroniska säkerhetssystem såsom inbrotts-, passage-, integrerade system, perimeterskydd samt kameraövervakning.

Där varje enskilt uppdrag är helt förutsättningslöst och där vi tillsammans utgår från en helhetssyn, behovsanalys, för er eller er kunds verksamhet och omvärld.

Genom att involvera, engagera och supportera berörda i er organisation, skapas handlingskraft som utvecklar er verksamhet ytterligare och möjliggör en mer kostnadseffektiv och genuin premiumleverans inom ovanstående produktområden.

ERBJUDER

  • Säljstöd
  • Projektledning
  • Serviceledning 
  • Projektsamordning
  • Service & eftermarknad 
  • Design av behovsanpassade säkerhetslösningar 
  • Tillfälligt larm på byggarbetsplatser
  • Teknisk support & metodisk felsökning
  • Se hela utbudet

SÄKERHETSTEKNISK KONSULT       

FÖRDELAR MED MED TEMPORÄR ARBETSKRAFT

 

De har med sig nya idéer och perspektiv

"Det kan bidra till ökad effektivitet, förbättrade processer & rutiner, att ni klarar tillfälliga arbetstoppar och introducera samt stötta med nya idéer till verksamheten."

Att hitta & attrahera rätt medarbetare kan vara både svårt och tidskrävande.

Ett bra sätt att få in rätt person på rätt plats när man verkligen behöver det.

De har ofta kompetens inom just det området

"De passar bra till det där projektet eller tekniska uppdraget och har lätt för att anpassa sig efter situationens olika behov och er verksamhets förändringar samt öka teamets produktion"

Snabbt sätt att täcka personalbrist i en bransch med kompetensbrist som utmaning. 

Ett smart och kostnadseffektivt alternativ för tidsperioden ni önskar. 

"Ni slipper rekryteringsprocessen" 

"Skapa en fast tjänst för ett tidsbegränsat behov"

"Utså besvärande kapacitetsbrist för teamet,organisationen men inte minst er kund/uppdragsgivare"


BEHÖVER NI EN SNABB OCH DYNAMISK RESURSOPTIMERING ELLER SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER